Serviceanmälan

För att göra en serviceanmälan skickar du ett mail till info@centrumforvaltning.se där du uppger följande information.

Ta hänsyn till att serviceanmälningar lämnade på detta sätt endast läses under kontorstid.

Vid akuta fel på kontorstid ring 013-25 36 60, och efter kontorstid 010-470 52 22.

  • Adress
  • Lägenhetsnummer
  • Telefon

Meddela även om det är okej att fastighetsskötarna går in med huvudnyckel samt om du vill få information om när fastighetsskötarna planerar att komma.

Beskriv gärna felet utförligt.