013-253660

Centrum Förvaltning AB

Det är något fel på vår felanmälan-funktion så behöver du göra en felanmälan, maila till info@centrumforvaltning.se istället!


Centrum Förvaltning äger och förvaltar fastigheter med bostäder, kontor, butiker och lagerlokaler. Våra fastigheter ligger huvudsakligen i centrala Linköping.

Företagets målsättning är att förvalta och förädla sitt fastighetsbestånd långsiktigt för att skapa trygghet och utveckling för våra hyresgäster och kommande generationer.

Centrum Förvaltning AB
Platensgatan 9C
582 20 Linköping

e-mail: info@centrumforvaltning.se
Intresseanmälan bostäder

Telefontid vardagar: 9:00 - 12:00
Tel: 013-253660
Fax: 013-253661

Akut service efter kontorstid:
Tel: 010-4705222

Lediga kontor
Lediga butikslokaler
Lediga lagerlokaler

Lokalintressenter:
Tel: 013-253669